آموزش پریمیر سی سی

می خوایم خیلی سریع ویرایش ویدویو رو در پریمیر پرو  سی سی 2015 یادبگیریم. مدرس اشلی کندی مروری برا محیط کاری برنامه داره و جریان کار ویرایش از شروع تا پایان در پریمیر پرو سی سی بهتون یاد میده.و از شروع کار تا انتهای کار که گرفتن خروجی است شما رو همراهی میکنه. میگه چطوری شات ها رو انتخاب کنید و چطوری اونها...